مرکز آموزشی آرمان
ویژه اساتید
700+
دانشجو
226+
دوره
120+
استاد
  • جدیدترین دوره ها
نمایش تمامی دوره ها
جواهردوزی مقدماتی

دوره جواهردوزی مقدماتی

با گواهی: 800 هزار تومان
آموزش زبان فرانسه

دوره آموزش زبان فرانسه

با گواهی: 800 هزار تومان
پروپوزال نویسی

دوره پروپوزال نویسی

با گواهی: 130 هزار تومان
بدون گواهی: 100 هزار تومان
آموزش خیاطی

دوره آموزش خیاطی

با گواهی: 800 هزار تومان
آموزش مکالمه انگلیسی

دوره آموزش مکالمه انگلیسی

با گواهی: 500 هزار تومان
مقاله نویسی دوره زمستانه

دوره مقاله نویسی دوره زمستانه

با گواهی: 200 هزار تومان
بدون گواهی: 150 هزار تومان
ویراستاری پیشرفته دوره زمستانه

دوره ویراستاری پیشرفته دوره زمستانه

با گواهی: 450 هزار تومان
بدون گواهی: 400 هزار تومان
  • جدیدترین اطلاعیه ها
نمایش تمامی اطلاعیه ها
calendar_month 1402/10/03
تست

تست 2222