جواهردوزی مقدماتی
favorite share

جواهردوزی مقدماتی

قیمت دوره با گواهی معتبر دانشگاهی: 800 هزار تومان

قیمت دوره با گواهی معتبر دانشگاهی: 800 هزار تومان

دوره جواهردوزی مقدماتی

سرکار خانم مریم میرزا

مدرس دوره های هنری فنی و حرفه ای 

 

تعداد جلسات: 10 جلسه 

دوشنبه ها ساعت 13-15  به صورت حضوری در اتاق 116 

همراه با اعطای گواهینامه معتبر دانشگاهی

 

 

جواهردوزی مقدماتی

جواهردوزی مقدماتی

favorite share

قیمت دوره با گواهی معتبر دانشگاهی: 800 هزار تومان

این دوره شامل:

  • verified گواهی پایان دوره