مقاله نویسی دوره زمستانه
favorite share

مقاله نویسی دوره زمستانه

قیمت دوره با گواهی معتبر دانشگاهی: 200 هزار تومان

قیمت دوره: 150 هزار تومان

قیمت دوره با گواهی معتبر دانشگاهی: 200 هزار تومان

دوره مقاله نویسی دوره زمستانه

مدرس: سرکار خانم دکتر مونا جامی پور 

دانشیار دانشگاه حضرت معصومه (س) و پژوهشگر برتر کشور

 

زمان برگزاری دوره: دوشنبه ها ساعت 13 تا 15 به صورت حضوری و مجازی (2 جلسه)

 

کلاس با رسیدن به حد نصاب برگزار می شود و ضبط نمی شود. پس لطفاً در جلسات به صورت حضوری یا مجازی حاضر باشید.

مقاله نویسی دوره زمستانه

مقاله نویسی دوره زمستانه

favorite share

قیمت دوره: 150 هزار تومان

قیمت دوره با گواهی معتبر دانشگاهی: 200 هزار تومان

این دوره شامل:

  • verified گواهی پایان دوره