ویراستاری پیشرفته دوره زمستانه
favorite share

ویراستاری پیشرفته دوره زمستانه

قیمت دوره با گواهی معتبر دانشگاهی: 450 هزار تومان

قیمت دوره: 400 هزار تومان

قیمت دوره با گواهی معتبر دانشگاهی: 450 هزار تومان

دوره ویراستاری پیشرفته دوره زمستانه

مدرس: سرکار خانم دکتر طیبه پرتوی راد 

دکتری زبان و ادبیات فارسی و هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س)

 

سرفصل دوره:

ویرایش عملی متون علمی، ادبی، خبری، ترجمه ای و ...

- فنی (نشانه گذاری، شیوه خط فارسی، املا و تلفظ واژگان، آوانگاری، عدد نویسی و ...، مستندسازی- کتاب آرایی)

- ساختاری- زبانی (کلیات و تعاریف، خطاهای واژگانی، تعبیری و اصطلاحی، خطاهای دستوری)

- محتوایی

 

 

زمان تشکیل دوره: دوشنبه ها 18-20 به صورت مجازی (6 جلسه)

 

تشکیل کلاس ها مستلزم رسیدن به حد نصاب است. 

 

با اعطای گواهی معتبر دانشگاهی

و معرفی به مراکز نشر

 

از عزیزانی که دوره ویراستاری مقدماتی را نگذرانده اند، خواهشمندیم در این دوره ثبت نام نکنند. 

لطفا برای سرعت بخشی به فضای آموزشی، پیش از برگزاری دوره، کتاب «آموزش ویراستاری و درست نویسی» اثر دکتر حسن ذوالفقاری مرور شود. 

ویراستاری پیشرفته دوره زمستانه

ویراستاری پیشرفته دوره زمستانه

favorite share

قیمت دوره: 400 هزار تومان

قیمت دوره با گواهی معتبر دانشگاهی: 450 هزار تومان

این دوره شامل:

  • verified گواهی پایان دوره